บัตรสินเชื่อเกษตรกร

ในประเทศไทยสังคมบ้านเราจะไม่มีการแบ่งชนชั้นกันภายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นใครก็มีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าจะเป็นชาวนา ชาวไร่ ซึ่งตอนนี้ก็มีสิทธิประโยชน์สำหรับอาชีพที่ถือว่าสำคัญไม่แพ้กับอาชีพไหนๆนั่นก็คือ ชาวนา ซึ่งในการออกบัตรสินเชื่อเกษตรกร ให้สำหรับชาวนา ถือว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนาอีกหนึ่งทาง ที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุด เพราะเนื่องจากจริงๆแล้วคุณประโยชน์ที่ชาวนาได้สร้างขึ้นมานั้นมีค่าใหญ่หลวงพอกับอาชีพอื่นๆ โดยการสร้างเสบียงอาหารโดยการปลูกข้าว ดังนั้นในการที่เราจัดทำบัตรสินเชื่อเกษตรกรขึ้นมานั้นจึงเพื่อช่วยที่จะส่งผลดีให้กับเกษตรกรทั้งหลาย ซึ่งเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่า

จริงโครงการนี้เป็นโครงการที่ถือกำเนิดขึ้นมาในภาครัฐและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการนำนโยบายของรัฐบาลมาสานต่อจึงเกิดเป็น โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรหรือบัตรเครดิตชาวนา จุดประสงค์ของบัตรตัวนี้มีจุดประสงค์ให้เกษตรกรได้มีเงินมาหมุนเวียนและลงทุนกับการเกษตรของตัวเอง และอีกอย่างเพื่อต้องการลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร ซึ่งตอนนี้โครงการนี้ได้มีการครอบคลุมไปทั้งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนแรกก็ได้มีการทำนำร่องไว้แค่ 5 จังหวัด แต่ปัจจุบันครอบคลุมเรียบร้อยและในระยะแรก เป็นการนำร่องที่ดีจึงเริ่มกับเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวภายในนาก่อน ซึ่งตั้งจุดประสงค์ในการที่จะช่วยหาเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และน้ำมันเชื้อเพลง ซึ่งจะค่อยๆทำการขยายไปสำหรับผู้การเกษตรชนิดอื่นๆที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งในจอนนี้ได้ครอบคลุมทั้งประเทศแล้วเกษตรกรสามารถนำบัตรสินเชื่อเกษตรกรนี้ไปช่วยซื้อปัจจัยในการผลิตจากร้านค้าที่มีการเข้าร่วมกับโครงการ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดหาปัจจัยทางการผลิตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีข้อดีตรงที่สามารถเลือกซื้อทั้งชนิดและคุณภาพของปัจจัยในการผลิตให้ได้อย่างตรงความต้องการ และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิต หรือแม้กระทั่งกับดอกเบี้ยที่มักจะเกิดขึ้นในส่วนขอระบบเงินกู้ก็ตาม ซึ่งมีข้อดีตรงที่ว่าหากเกษตรกรสามารถชำระหนี้ได้ภายใน 30 วันที่มีการซื้อสินค้า จะมีการปลอดดอกเบี้ยหรืออาจจะมีแค่เพียงเล็กน้อยก็เท่านั้น และถ้าชำระเสร็จเรียบร้อยก็จะมีวงเงินในการซื้อปัจจัยในการผลิตต่อไป

บัตรสินเชื่อเกษตรกร ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ให้เหล่าเกษตรกรได้ใช้กัน และยังช่วยสร้างความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าหรือปัจจัยในการผลิตอีกเช่นกัน แถมด้วยการลดภาระหนี้สินให้กับเหล่าเกษตรกรอีกด้วย ซึ่งสามารถมีวงเงินสำหรับการทำเษตรครั้งต่อไปโดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่อีกเช่นกัน