สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

สภาพสังคมปัจจุบัน ปัจจัยสำคัญที่คนเราไม่สามารถขาดได้และเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตนอกเหนือจากปัจจัยสี่ อย่าง อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย นั้นคงนี้ไม่พ้น ยานพาหนะเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ยิ่งหากไม่มียานพาหนะแล้วอาจเปรียบดังเช่นเท้าขาดเลยที่เดียว

เเม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวลานี้จะทำให้หลายต่อหลายคนต้องประสบกับภาวะทางการเงิน แต่สำหรับคนที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์แล้ว ธนาคารหลายแห่งได้เปิดโอกาสให้สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารได้ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้คนเหล่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน

ธนาคารหลายแห่งได้เปิดสินเชื่อรถจักยายยนต์ ทั้งนี้โดยคำนึ่งถึงอาชีพของผู้ที่ต้องการสินเชื่อเป็นหลัก ซึ่งดอกเบี้ยจะสูงหรือต่ำนั้นอยู่ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อ   สามารถขอรายละเอียดได้ที่ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ ส่วนหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดนั้น แล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละธนาคารนั้นเอง อาจจะเป็น “ดาวน์น้อย ผ่อนนาน””ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน” ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดจะไม่เกิน 2 % ต่อปี และผ่อนนานสูงสุด 48 เดือนเลยทีเดียว

การทีธนาคารเหล่านี้ปล่อยสินเชื่อให้ เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระขอผู้ทีต้องการใช้รถจักรยายนต์ส่วนตัว ซึ่งราคาของรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันนี้ ราคาคงไม่เกินกว่า 60,000 บาท   แต่สำหรับใครบางคนแล้วมันยากมากที่จะมีเงินก้อนดังกล่าวมาซื้อ

ผู้ประกอบอาชีพวินส์มอเตอร์ไซต์ หรือบุคคลธรรมดานั้นสามารถของสินเชื่อกับธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ ควรดูอัตราดอกเบี้ยและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้กับธนาคารด้วย ธนาคารอาจคำนึ่งถึงอาชีพของผู้ขอสินเชื่อและรายได้ทีเพียงพอต่อการผ่อนชำระต่อธนาคาร โดยอาจจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์สองเงื่อนไข นั่นคือ

  1. ผู้มีรายได้ประจำ
  2. ผู้มีรายได้ไม่ประจำ เช่น ประกอบอาชีพส่วนตัว

โดยผู้ที่มีรายได้ประจำ มีหลักฐานเงินเดือนเข้าออก ธนาคารอาจจะพิจารณาอนุมัติได้เร็วกว่า   แต่ถ้าหากว่าไม่มีเงินเดือนเข้าออก   ธนาคารอาจจะเช็กจากประวัติและส่งตัวแทนเข้าไปยังสถานทีผู้ขอสินเชื่ออาศัยอยู่เพื่อให้ธนาคารแน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น ผู้ขอสินเชื่อสามารถจ่ายตามที่ธนาคารกำหนดได้   ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของธนาคารว่าหากปล่อยสินเชื่อไปแล้วธนาคารมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

การปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคลธรรมดาในยุคปัจจุบันนั้นน่าจะเป็นทางเลือกมี่ไม่ยากมากหนักสำหรับผู้ที่ต้องการใช้     ”รถจักรยานยนต์” เพราะธนาคารทุกธนาคารมีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อให้เพื่อแบ่งเบาภาระของบุคคลที่ต้องการใช้ในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือการประกอบอาชีพก็ตาม ฉะนั้นอยู่ที่ว่าจะเลือกสินเชื่อกับธนาคารใด และผ่อนแบบใดเพื่อไม่ไห้กระทบต่อรายได้ส่วนตัวของผู้สินเชื่อ